Voedingscentrum of Voedselzandloper

In zijn boek De Voedselzandloper neemt auteur Kris Verburgh (tevens arts) geen blad voor de mond. Hij noemt het Voedingscentrum achterhaald en vindt dat de theorie van de Schijf van Vijf gedateerd is. Niet alleen Verburgh plaatst zijn vraagtekens bij het Voedingscentrum. Meer organisaties en individuen doen dat. Zo zou het Voedingscentrum onder meer

  • aan belangenverstrengeling doen, omdat er banden zijn tussen Unilever en het Voedingscentrum
  • tegenstrijdigheden vertonen op haar eigen website (Bron: Dieetkompas)

Is de Voedselzandloper van Kris Verburgh inderdaad een goed alternatief voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum? Slanker Effect zocht het voor je uit.

 

Wat is de Voedselzandloper?

Hoewel het in de media vaak als “dieet” wordt weggeschreven, is auteur Kris Verburgh er heel stellig over: zijn Voedselzandloper is géén dieet om mee af te vallen. In plaats daarvan dient het als methode om gezonder te gaan eten en bewuster met voeding om te gaan.

Kris Verburgh claimt dat de Voedselzandloper zorgt voor een langer en gezonder leven, waarbij afvallen een vanzelfsprekendheid is (en geen doel). Er is een zandlopermodel ontstaan met een driehoek waarin voeding wordt geschaard die gemeden moet worden (de bovenste driehoek van de zandloper) en een onderste driehoek met alternatieven daarvoor.

De adviezen in dit boek leiden tot een voedingspatroon waarbij de gezondheid voorop staat en de juiste voedingsstoffen (met hun mineralen, vitaminen en vezels) genuttigd kunnen worden.

 

Wat is de Schijf van Vijf?

De Schijf van Vijf is een cirkel waarin de voeding in vijf categorieën is verdeeld. Per voedingscategorie staat erin beschreven wat mensen kunnen eten en hoeveel. De theorie is gebaseerd op een onderzoek van de Gezondheidsraad.

De Schijf van Vijf is het meest bekend van beide modellen en wordt op grote schaal gebruikt om voorlichting over gezonde voeding te geven.

Voordat de nieuwe Schijf van Vijf verscheen, was er een ander model. Daarin werden veel koolhydraten genuttigd. Dit is later aangepast. Alsnog staan er vrij veel koolhydraten in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

 

Grootste tegenstrijdigheden

Kris Verburgh stelt dat de Schijf van Vijf teveel brood, pasta, rijst en aardappels toestaat. Die zijn niet goed voor mensen, omdat ze teveel koolhydraten bevatten. Zijn theorie daarover wordt grotendeels gesteund door de feiten achter de Industriële Revolutie. Die maakten het mogelijk om op grote schaal voeding te bereiden die niet van nature voorkomt, zoals brood en pasta. In mindere mate geldt dat voor rijst. Het gaat dan meer om de toevoegingen die aan rijst zijn gedaan.

Verburgh stelt dat mensen met de Schijf van Vijf al vrij snel (na één goed besmeerde boterham) al op hun maximum aantal koolhydraten van een dag zitten. Het zou dus onmogelijk zijn om niet aan te komen, wanneer je veel  brood en dan ook nog pasta (aardappels of rijst) eet.

Daarnaast biedt de Schijf van Vijf weinig informatie over wat je als bijgerechten kunt eten, terwijl de Voedselzandloper zich vooral richt op noten en zaden.

 

Welke volg je het beste?

De grote vraag is natuurlijk: welke van de twee volgt je het beste? Voor beide theorieën is wat te zeggen. Een koolhydraatarm dieet is tegenwoordig erg populair, omdat het een gemakkelijke manier (en doeltreffende manier) van afvallen is. Maar een koolhydraatarm dieet is geen dieet waarbij je helemaal geen koolhydraten meer mag eten. Kris Verburgh lijkt echter een dusdanige afkeer van koolhydraten te hebben dat hij ze vrijwel niet adviseert.

Het Voedingscentrum controleert haar Schijf voor Vijf met enige regelmaat en past deze aan aan de laatste theorieën en onderzoeken. Of die altijd even transparant zijn wordt nogal eens betwijfeld. Lange tijd werd het Voedingscentrum deels bekostigd door Unilever. Intussen is dat niet meer het geval en betaalt de overheid aan het Voedingscentrum.

Een gezonde keuze maken kan lastig zijn, maar is ook afhankelijk van jou als persoon. Beide modellen zijn theoretisch gezien onderbouwd en kunnen je dus helpen. Maar welke het beste bij je past, kan per persoon verschillen.

De keuze moet je dus zelf maken.